Main menu

Záruka


Děrované podložky OTTO:

20 let na funkčnost v zastavěném stavu a při přiměřeném užívání a správném uložení.
Upozornění:
Barva a vzhled podložek se od sebe díky výrobním podmínkám mohou odlišovat. Požadavky na výměnu nebo reklamace, které se
vztahují na tyto vlastnosti, nemohou být přijaty, protože neexistuje sebemenší vliv na funkčnost.
Stájové podložky OTTO:
2 roky
Upozornění:
Barva a vzhled podložek se od sebe díky výrobním podmínkám mohou odlišovat. Požadavky na výměnu nebo reklamace, které se
vztahují na tyto vlastnosti, nemohou být přijaty, protože neexistuje sebemenší vliv na funkčnost.
Soutěžní podložky OTTO:
2 roky

Nášlapné vrstvy OTTO:
2 roky na funkčnost.
Upozornění:
Optimální funkčnost je zaručena správnou péčí o nášlapnou vrstvu.
Ta zahrnuje okamžité odstraňování koňských kobližek, průběžné čištění nášlapné vrstvy od ostatních nečistot (např. listí a pod.),
a rovněž pravidelné zavlažování a úpravu jízdárny vyrovnávacím zařízením a krouživými bránami podle návodu na údržbu.


Vyrovnávací zařízení OTTO:
2 roky (s výjimkou dílů podléhajících rychlému opotřebení)

Gumové dlaždice:
2 roky (s výjimkou opotřebení)